Stichting WerelddierenWerk is opgeheven

Per 1 januari 2019 gaat Stichting WerelddierenWerk sluiten

Helaas gaat Stichting WerelddierenWerk sluiten, we konden niet voldoende actieve vrijwilligers vinden en het werk kon hierdoor niet goed verdeeld en uitgevoerd worden. Afgelopen jaren hebben we hard geprobeerd een grote stichting te vinden omonze projecten te adopteren dat is helaas niet gelukt.
Alle donaties zijn 100% bij de projecten terecht gekomen, wij maakten nooit kosten aan allerlei dure PR en campagnes, het nadeel was dat we klein bleven en het uiteindelijk te hard werken was voor vrijwillige 2 personen ook hebben we nooit betaalde krachten gehad. Het goede daarvan is dat al het geld dierect naar de projecten is gegaan.
Als je de straatdieren wil blijven steunen kun je dat doen door te klikken op onderstaande links.

https://www.pfa-agra.org/donation.php
https://www.indiapan.org/donate.html
http://fiapo.org/donate/WorldAnimalJobsFoundation has been dissolved

On January 1, 2019 the World Animal Works Foundation will be closing.
Unfortunately, WorldAnimalJobs is closing, we could not find enough active volunteers and because of this reason the work could not be properly distributed and executed. In recent years we have tried hard to find a large foundation to adopt our projects, which unfortunately did not work out.
All donations ended up 100% with the projects, we never made any expensive PR and campaigns, the downside was that we stayed small and it was ultimately too hard to do the work with only a few loyal volunteers, we never had paid any salaris and worked always completely voluntary. The good thing is that all the money has gone for 100% to the partner NGO's.
If you want to continue supporting the street animals, you can do so click on the links below.

https://www.pfa-agra.org/donation.php
https://www.indiapan.org/donate.html
http://fiapo.org/donate/