Home

Stichting WerelddierenWerk (een zusterorganisatie van People for Animals in India) is een Aeqor erkend leerbedrijf voor MBO-stages en biedt:

  • programma’s voor uitzending van stagiaires en vrijwilligers naar dierenprojecten in Derde Wereldlanden.
  • ondersteuning aan asiels en andere dierenbeschermingsorganisaties.
  • hulp bij het opzetten van o.a. dierenklinieken in ontwikkelingslanden middels fondswerving, donaties van leden en immateriële middelen.
  • ondersteuning aan en opzetten van projecten , met als doel: de mensen beter voor dieren en hun omgeving helpen zorgen.

Zwerfdieren in ontwikkelingslanden

In deze tijd van ongelijkheid en materialisme is het belangrijk dat wij elkaar helpen, zowel mens als dier, zodat alles wat leeft een eerlijke kans krijgt. In ontwikkelingslanden heeft de zorg voor dieren geen prioriteit. Zowel mensen als dieren lijden ten gevolge van factoren als armoede, gebrek aan onderwijs, religieuze overtuigingen en maatschappelijke tegenstellingen.
Zwerfdieren worden als last beschouwd. Ze vermenigvuldigen zich snel en dragen vaak besmettelijke ziektes over. Wij willen voorkomen dat deze dieren ziek worden en ziekten verspreiden. Door het ondersteunen van onder andere sterilisatieprojecten en medische behandelingen, willen we eraan bijdragen dat mensen en dieren in betere harmonie kunnen samenleven.

Scroll to top