Geschiedenis

Twee jaar in India

In 1998 vestigde Carolien Roovers zich voor twee jaar in India. Zij werd toen diep geraakt door het (levens)lot van de dieren die op straat leefden. Hetzelfde leed had zij al gezien in landen als Turkije, Griekenland, Egypte, Sri Lanka en Nepal.

Tijdens haar verblijf in India is zij, waar mogelijk, begonnen dieren op straat medisch te behandelen. Op deze wijze kwamen er steeds meer dieren in en om haar huis terecht. Na enige tijd, toen dit begon dit op te vallen, kwamen er mensen zieke dieren bij haar brengen. Voor deze dieren bemiddelde zij bij lokale opvangorganisaties en zocht zij zo mogelijk adoptieadressen.

Door deze activiteiten kwam ze in aanraking met P.F.A (People for Animals), een landelijke dierenbeschermingsorganisatie die in veel plaatsen dierenziekenhuizen- en asiels heeft opgezet. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de invoering van veel dierbeschermingswetten in India. Met behulp van het netwerk van P.F.A, intensiveerde Carolien Roovers haar straathoekwerk voor zieke en mishandelde dieren.

 

Terug in nederland – de oprichting van Stichting WerelddierenWerk

Eenmaal terug in Nederland besloot ze haar werk voort te zetten door een stichting in het leven te roepen die bestaande dierenbeschermingsorganisaties in ontwikkelingslanden ondersteuning kan bieden. De voorzitter van P. F. A. Maneka Ghandi, gaf toestemming om een zusterorganisatie van P. F. A. in Nederland op te richten. Samen met twee vrijwilligers is op 19 april 2002 de Stichting WerelddierenWerk in het leven geroepen.

 

Scroll to top